Tobar an Dualchais - Kist O Riches

spacer
Guthan ar sinnsirean ... a' tighinn beo tro theieneolas an latha an-dingh The speik o a bygane age ... gien new virr wi  fantoosh technology
Tha barrachd is 34,000 chlàran-fuaim air an làraich-lìn seo a chaidh a chlàradh ann an Alba agus nas fhaide air falbh, bho na 1930an agus air adhart.
Am measg nan clàran cluinnidh tu sgeulachdan, òrain, ceòl, bàrdachd agus fiosrachadh fìrinneach.

Rannsaich(faic eisimpleirean)

search footer

Clàr na Mìosa


Dealbh de Bhealach Choille Chneagaidh bho ‘A Journey from Edinburgh through Parts of North Britain’ le Alasdair Caimbeul, 1802

B' e a' chiad ar-a-mach Seumasach a dh’adhbharaich Blàr Choille Chneagaidh, air 27 An t-Iuchar 1689.

B' e Caitligeach a bh’ ann an Rìgh Seumas VII na h-Alba (Rìgh Seumas II Shasainn). Thugadh bhuaithe a chrùn a’ bhliadhna roimhe sin agus chaidh a thoirt do dh’Uilleam Orains, a bha pòsta aig Màiri, nighean Phròstanach Sheumais.

Anns a’ Mhàrt 1689 roghnaich an riaghaltas Albannach taic a chumail ri Uilleam Orains, ged a bha mòran na aghaidh, cuid mhath dhe na cinnidhean Gàidhealach agus Claibhears ('Bonnie Dundee') nam measg. Mar thoradh air seo, thog Claibhears a’ bhratach rìoghail agus chaidh e dhan Ghàidhealtachd a thional feachd a chuireadh cath air Uilleam Orains.

Thogadh feachd leis an riaghaltas Albannach airson a dhol na aghaidh. Bha e air a stiùireadh leis an t-Seanailear MacAoidh agus bha e làn de Ghoill, Sasannaich agus Dùitsich.

Chaidh na feachdan an aghaidh a chèile an iar-thuath air Bealach Choille Chneagaidh, faisg air Caisteal Bhlàir. Bha na Seumasaich air an deagh shuidheachadh air mullach cnuic, agus dh'fhan iad an sin gus an deach a’ ghrian fodha air cùlaibh saighdearan an Riaghaltais mus tug iad ionnsaigh orra. Bhris na Seumasaich a-steach do mheadhan loidhnichean an Riaghaltais agus theich saighdearan an t-Seanaileir MacAoidh.

Ged a chaidh an latha leis na Seumasaich, mharbhadh Claibhears sa chòmhraig agus b' e a bhàs fear dhe na prìomh adhbharan air nach do shoirbhich leis an ar-a-mach air a’ cheann thall.

Anns a’ chlàradh seo bho 1961 tha Andrew Robb Hunter, seinneadair mith-òran agus sgrìobhadair-òran ainmeil, a’ gabhail an òrain 'Killiecrankie' a tha ag innse mu na thachair sa bhlàr bho shealladh seana shaighdeir.

Èist ri 'Coille Chneagaidh'

Thoir sùil air clàran Andrew Robb Hunter

search footer

Rannsaich le Siorrachd

Scotland county map
spacer

Mun Làrach-lìn

Bha Julie Fowlis agus Chris Wright nan Luchd-ealain air Mhuinntireas airson Tobar an Dualchais ann an 2012

spacer

 
BBC Alba
Heritage Lottery Fund
The National Trust for Scotland
Sabhal Mor Ostaig
EDINA