Tobar an Dualchais - Kist O Riches

spacer
Guthan ar sinnsirean ... a' tighinn beo tro theieneolas an latha an-dingh The speik o a bygane age ... gien new virr wi  fantoosh technology
Tha barrachd is 36,000 chlàran-fuaim air an làraich-lìn seo a chaidh a chlàradh ann an Alba agus nas fhaide air falbh, bho na 1930an agus air adhart.
Am measg nan clàran cluinnidh tu sgeulachdan, òrain, ceòl, bàrdachd agus fiosrachadh fìrinneach.

Rannsaich(faic eisimpleirean)

search footer

Clàr na Mìosa


Seumas Greumach, Marcas Mhonadh Rois

B' e Blàr Inbhir Lòchaidh aon de na blàran a thachair ann an Cogadh Sìobhalta na h-Alba ann an 1644-45. Thachair e air 2 An Gearran 1645, eadar an fheadhainn a bha dìleas do Rìgh Teàrlach I agus na Cùmhnantaich. Chaidh an latha leothasan a bha dìleas dhan rìgh.

Anns a' gheamhradh 1644-45 bha Seumas Greumach (Marcas Mhonadh Rois) agus Alasdair MacDhòmhnaill (Alasdair MacColla) os cionn arm a chaidh gu Caisteal Inbhir Aora, daingneach a' Chùmhnantaich Gilleasbaig Caimbeul, Marcas Earra-Ghàidheal. Chreach iad baile Inbhir Aora agus chaidh na Caimbeulaich a chur gu bàs.

Aig deireadh an Fhaoillich 1645 ghluais arm Mharcas Mhonadh Rois gu tuath, gu ruige Cille Chuimein. B' ann an seo a thuig iad gun robh arm de Chùmhnantaich a' feitheamh orra mu thuath, agus gun robh arm Mharcas Earra-Ghàidheal mu dheas orra ann an Inbhir Lòchaidh.

Rinn Marcas Mhonadh Rois co-dhùnadh tilleadh gu deas a-rithist gus ionnsaigh a thoirt air arm Mharcas Earra-Ghàidheal. Shiubhail iad fad 30 mìle thairis air na beanntan taobh a-staigh 36 uair a thìde agus ràinig iad Inbhir Lòchaidh dìreach ro chamhanach an latha air 2 An Gearran. Chuir seo iongnadh mòr air na Cùmhnantaich oir bha dùil aca gun robh iad fhathast ann an Cille Chuimein.

Mar a chaidh am blàr air adhart, bhathar a' toirt ionnsaigh air na Cùmhnantaich bho gach taobh agus chaidh còrr is 1,500 dhiubh a mharbhadh. Thathar ag ràdh nach do chaill Marcas Mhonadh Rois ach 250 duine.

Tha an t-òran 'Là Inbhir Lòchaidh' ag aithris air na thachair aig a' bhlàr. Rinneadh e le Iain MacDhòmhnaill (Iain Lom), bàrd do Chlann Dòmhnaill na Ceapaich, a bha san fhianais. Bha e gu mòr an aghaidh nan Cùmhnantach Albannach agus nan Caimbeulach.

Anns a' chlàr seo bho 1976 tha an t-Urr. Uilleam MacMhathain à Uibhist a Tuath a' gabhail an òrain.

Èist ri 'Là Inbhir Lòchaidh'

Thoir sùil air clàran leis an Urr. Uilleam MacMhathain

search footer

Rannsaich le Siorrachd

Scotland county map
spacer

Mun Làrach-lìn

Bha Julie Fowlis agus Chris Wright nan Luchd-ealain air Mhuinntireas airson Tobar an Dualchais ann an 2012

spacer

 
BBC Alba
Heritage Lottery Fund
The National Trust for Scotland
Sabhal Mor Ostaig
EDINA