Tobar an Dualchais - Kist O Riches

spacer
Guthan ar sinnsirean ... a' tighinn beo tro theieneolas an latha an-dingh The speik o a bygane age ... gien new virr wi  fantoosh technology
Tha barrachd is 34,000 chlàran-fuaim air an làraich-lìn seo a chaidh a chlàradh ann an Alba agus nas fhaide air falbh, bho na 1930an agus air adhart.
Am measg nan clàran cluinnidh tu sgeulachdan, òrain, ceòl, bàrdachd agus fiosrachadh fìrinneach.

Rannsaich(faic eisimpleirean)

search footer

Clàr na Mìosa


An t-Sràid, Hiort- Joe Gough

Tha Hiort 110 mìle an iar air tìr-mòr na h-Alba. Thathar a’ creidsinn gu bheil daoine air a bhith a’ fuireach an sin airson co-dhiù 2,000 bliadhna, bho Linn an Umha gus an fhicheadamh linn. Thathar cuideachd den bheachd nach robh an sluagh a-riamh nas àirde na 180.

Cha robh e furasta beòshlaint a dhèanamh air Hiort. Bha caoraich agus crodh aig na h-eileanaich agus air sgàth ‘s nach robh an talamh cho torach, cha do dh’fhàs iad ach bàrr no dhà, an leithid eòrna agus buntàta. Gu ìre mhòr chum iad beò air eòin an eilein, gu sònraichte sùlairean agus fulmairean. Dh’itheadh iad uighean nan eun agus eòin òga, ùr no air an ciùraig.

Bha conaltradh le àiteachan eile doirbh oir bha an t-eilean cho iomallach agus bha an t-sìde gu tric dona.

Fiù ‘s anns an naoimheamh linn deug cha robh ach dà dhòigh conaltraidh aca agus b’ e sin teine a lasadh air Beinn Conachair ann an dòchas gum faiceadh bàta a’ dol seachad e, no le bhith a’ cleachdadh bàta-phuist Hiortach. Chuireadh na h-eileanaich litir ann an cana no botal beag taobh a-staigh pìos fiodha air a dhèanamh ann an cruth bàta, ceangailte ri aotroman craicinn-caoraich. Chuireadh iad sa mhuir e nuair a bha a’ ghaoth a’ tighinn bhon iar-thuath, ann an dòchas gun ruigeadh e costa taobh an iar na h-Alba.

An dèidh a’ Chiad Chogaidh dh’fhàg a’ chuid as motha de na fireannaich an t-eilean agus ann an 1928 cha robh ach 37 neach a’ fuireach ann. Dh’fhàs cùisean air an eilean cianail fhèin doirbh mar thoradh air fàilligeadh nam bàrr tro na 1920an, a dh’fhàg daoine fo chunnart bho ghort. A bharrachd air sin, thug an droch shìde agus diofar ghalaran droch bhuaidh air na h-eileanaich agus, mu dheireadh, sgrìobh iad litir gu Rùnaire na Stàite airson Alba anns a’ Chèitean 1930 ag iarraidh air an t-eilean fhalmhachadh. Dh’ fhàg iad an t-eilean air 29 An Lùnastal 1930.

‘S ann aig Urras Nàiseanta na h-Alba a tha Hiort a-nis agus fhuair e inbhe mar làrach Dhualchas na Cruinne ann an 1986 air sgàth ‘s buadhan nàdarra agus cultarach, agus beatha na mara mun cuairt.

‘S e òran gaoil a’ th’ anns an òran ‘Mo Ghaol Òigear a' Chùil Duinn’ le boireannach à Hiort. Tha i ag innse mun ghaol a th' aice do Chaimbeulach òg uasal Ìleach. Tha e air a ghabhail le Iseabail T NicDhòmhnaill à Uibhist a Deas, a tha na neach-catalog Gàidhlig airson Tobar an Dualchais.

Èist ri 'Mo Ghaol Òigear a' Chùil Duinn'

Thoir sùil air clàran Iseabail T NicDhòmhnaill

search footer

Rannsaich le Siorrachd

Scotland county map
spacer

Mun Làrach-lìn

Bha Julie Fowlis agus Chris Wright nan Luchd-ealain air Mhuinntireas airson Tobar an Dualchais ann an 2012

spacer

 
BBC Alba
Heritage Lottery Fund
The National Trust for Scotland
Sabhal Mor Ostaig
EDINA