Tobar an Dualchais - Kist O Riches

spacer
Guthan ar sinnsirean ... a' tighinn beo tro theieneolas an latha an-dingh The speik o a bygane age ... gien new virr wi  fantoosh technology
Tha barrachd is 34,000 chlàran-fuaim air an làraich-lìn seo a chaidh a chlàradh ann an Alba agus nas fhaide air falbh, bho na 1930an agus air adhart.
Am measg nan clàran cluinnidh tu sgeulachdan, òrain, ceòl, bàrdachd agus fiosrachadh fìrinneach.

Rannsaich(faic eisimpleirean)

search footer

Clàr na Mìosa


B’ e 'A' Chorra-ghritheach' a’ chiad dhàn a rinn Somhairle MacGill-Eain sa Ghàidhlig. Image © photomic

Thathar den bheachd gu bheil Somhairle MacGill-Eain air fear de na bàird as cudromaiche bhon fhicheadamh linn agus tha 24 An t-Samhain a' comharrachadh 19 bliadhna bhon a chaochail e.

Rugadh Somhairle air Eilean Ratharsair ann an 1911 do theaghlach a bha air a bhogadh ann an òrain agus cultar na Gàidhlig. An dèidh dha an sgoil fhàgail, bha e na oileanach aig Oilthigh Dhùn Èideann far an do cheumnaich e le Urram ann am Beurla. An uair sin rinn e trèanadh gus a bhith na thidsear agus bha obraichean aige anns an Eilean Sgitheanach, ann am Muile agus ann an Dùn Èideann mus deach a thogail dhan arm ann an 1940. Chaidh a ghoirteachadh gu dona ann an 1942 aig Blàr El Alamein agus b' fheudar dha an t-arm fhàgail ann an 1943. Fhuair e obair a-rithist mar thidsear agus, mus do leig e dheth a dhreuchd, bha e na cheannard aig Àrd-sgoil a' Phluic.

Bhiodh Somhairle a' sgrìobhadh dhàin anns a' Bheurla sa chiad dol-a-mach, ach an dèidh dha 'A' Chorra-ghritheach' a dhèanamh ann an 1931 roghnaich e sgrìobhadh sa Ghàidhlig bho sin suas.

B' e 'Dàin do Eimhir agus Dàin Eile' a' chiad chruinneachadh de bhàrdachd aige, a chaidh a chur ann an clò ann an 1943. B' e gaol agus cogadh na cuspairean anns a' bhàrdachd seo agus b' e an leabhar seo aon de na leabhraichean Gàidhlig bu chudromaiche san fhicheadamh linn. Am measg na bàrdachd as brìgheile eile aige, tha 'Hallaig' agus 'An Cuilithionn'. Tha 'Hallaig' a' meòrachadh air an sgrios a rinn na Fuadaichean, agus tha 'An Cuilithionn' na dhàn poilitigeach a tha a' beachdachadh air na diofar chreideamhan poilitigeach a rinn milleadh air feadh na Roinn Eòrpa ann am meadhan na ficheadamh linn.

Dh'fhàg Somhairle MacGill-Eain dìleab mar bhàrd nàiseanta agus eadar-nàiseanta aig a bheil dàin a tha a' briseadh chrìochan cànanach.

Anns a’ chlàr seo bho 1982 tha Somhairle MacGill-Eain ag innse mun bhuaidh a bha aig an Dàrna Cogadh air fhèin agus a bhàrdachd.

Èist ri 'Bàrdachd agus an Dàrna Cogadh'

Thoir sùil air clàran Somhairle MacGill-Eain

search footer

Rannsaich le Siorrachd

Scotland county map
spacer

Mun Làrach-lìn

Bha Julie Fowlis agus Chris Wright nan Luchd-ealain air Mhuinntireas airson Tobar an Dualchais ann an 2012

spacer

 
BBC Alba
Heritage Lottery Fund
The National Trust for Scotland
Sabhal Mor Ostaig
EDINA