Tobar an Dualchais - Kist O Riches

spacer
Guthan ar sinnsirean ... a' tighinn beo tro theieneolas an latha an-dingh The speik o a bygane age ... gien new virr wi  fantoosh technology
Tha barrachd is 34,000 chlàran-fuaim air an làraich-lìn seo a chaidh a chlàradh ann an Alba agus nas fhaide air falbh, bho na 1930an agus air adhart.
Am measg nan clàran cluinnidh tu sgeulachdan, òrain, ceòl, bàrdachd agus fiosrachadh fìrinneach.

Rannsaich(faic eisimpleirean)

search footer

Clàr na Mìosa


Bha an gràbhaladh seo,'Rob Roy', air a dhèanamh le WH Worthington bho dhealbh eile.

Chaochail Rob Ruadh MacGriogair air a' mhìos seo ann an 1734. Rugadh e ann an Gleann Gabhal air iomall Loch Cateirein anns na Tròisichean agus dh'fhàs e ainmeil mar fhògrach agus ghaisgeach nan daoine.

Bhuinneadh e do theaghlach de luchd-fhearainn aig an robh crodh, agus b' e Seumasach a bh' ann na athair. Aig aois 18, shabaid e aig Blàr Choile Chreithnich ann an 1689 fo stiùir Biocas Dhùn Dè. Bha e cuideachd a? cosnadh airgead tro bhith ?a? dìon? treudan de chrodh bho mhèirlich.

Ann an 1701 fhuair Rob Ruadh fearann faisg air Loch Laomainn agus dh'fhàs e beartach a' dèiligeadh ann an crodh. Fhuair e airgead air iasad bho Dhiùc Mhonadh Rois ann an 1712 gus an àireamh de chrodh aige a mheudachadh ach chaidh cùisean bun-os-cionn nuair a ghoid prìomh bhuachaille Roib Ruaidh an t-airgead. Mar thoradh air seo thug an Diùc fearann agus crodh Roib Ruaidh air falbh bhuaithe agus thòisich Rob Ruadh ri fearann an Diùc a chreachadh.

Thug Iarla Bhraghad Albainn fearann do Rob Ruadh ann an Gleann Dochard ann an 1713, far an do thòisich e le crodh a chreachadh a-rithist ach cuideachd far an do choisinn e cliù airson daoine a chuideachadh a bha fo fhiachaibh dha Diùc Mhonadh Rois.

An dèidh ar-a-mach nan Seumasach ann an 1715 bha Rob Ruadh fo chasaid-bhrathaidh. Chaidh a ghlacadh turas no dhà ach theich e gus an deach a ghlacadh mu dheireadh thall ann an 1725 agus chaidh chur ann am prìosan. Thug Rìgh Seòras I mathanas dha ann an 1727 agus bha beatha sìtheil aige gus an do chaochail e ann an 1734.

Chaidh sgeulachd stèidhichte air cunntas beatha Roib Ruaidh fhoillseachadh ann an leabhar leis an ainm 'The Highland Rogue' ann an 1723 agus, mar thoradh air seo, dh'fhàs Rob Ruadh gu math ainmeil nuair a bha e fhathast beò. Chuir 'Rob Roy', an nobhail aig Sir Walter Scott a chaidh fhoillseachadh ann an 1817, ris a chliù agus lean seo air anns an fhicheadamh linn le fiolmaichean a chaidh a dhèanamh mu dheidhinn.

Tha Aonghas MacIllFhialain à Uibhist a Deas ag innse sgeulachd air mar a fhuair Rob Ruadh MacGriogair làmh an uachdair air bàillidh.

Èist ri 'Thug Rob Ruadh MacGriogair airgead do bhanntrach agus fhuair'

Thoir sùil air clàran Aonghas MacIllFhialain

search footer

Rannsaich le Siorrachd

Scotland county map
spacer

Mun Làrach-lìn

Bha Julie Fowlis agus Chris Wright nan Luchd-ealain air Mhuinntireas airson Tobar an Dualchais ann an 2012

spacer

 
BBC Alba
Heritage Lottery Fund
The National Trust for Scotland
Sabhal Mor Ostaig
EDINA