Tobar an Dualchais - Kist O Riches

spacer
Guthan ar sinnsirean ... a' tighinn beo tro theieneolas an latha an-dingh The speik o a bygane age ... gien new virr wi  fantoosh technology
Tha barrachd is 34,000 chlàran-fuaim air an làraich-lìn seo a chaidh a chlàradh ann an Alba agus nas fhaide air falbh, bho na 1930an agus air adhart.
Am measg nan clàran cluinnidh tu sgeulachdan, òrain, ceòl, bàrdachd agus fiosrachadh fìrinneach.

Rannsaich(faic eisimpleirean)

search footer

Clàr na Mìosa


Air a pheantadh le Henry Raeburn

Rugadh Niel Gow air a’ mhìos seo ann an 1727 agus b’ e am fìdhlear Albannach as ainmeile a bh’ ann san ochdamh linn deug. A bharrachd air seo dh’fhàg e dìleab ciùil maireannach.

Thogadh Niel anns an Inbhir, baile beag faisg air Dùn Chailleann, far an robh athair na bhreabadair. Thoìsich e a’ cluich air an fhidhill nuair a bha e na ghille beag agus fhuair e teagasg foirmeil bhon a bha e trì bliadhn’ deug. Aig aois ochd deug bhuannaich e co-fharpais fìdhle ann am Peairt. Thug an dàrna Diùc Athaill aire dha mar thoradh air seo o sin a-mach bha e na chùl-taic dha. Chluicheadh Niel aig diofar phartaidhean aig Caisteal Bhlàir agus ann an Taigh Dùn Chailleinn. Mar thoradh air seo fhuair e cothrom a bhith a’ siubhal air feadh Alba a’ cluiche aig tachartasan ann an taighean daoine beartach. An dèidh greis bha cliù cho mòr aig Niel gun do phàigh diofar dhaoine beartach airgead do Henry Raeburn gus dealbhan a pheantadh dheth.

A bharrachd air an fhidheall a chluich, rinn Niel grunnan phuirt brèagha. Chan eil fhios ann le cinnt air an àireamh de dh’òrain a rinn e ach thathar a’ beachdachadh air còrr is 80. B’ e ‘Lament for the Death of his Second Wife’ aon de na puirt a b’ ainmeile aige agus tha e air a chluich an seo le Aly Bain.

Èist ri 'Lament for the Death of his Second Wife'

Thoir sùil air clàran Aly Bain

search footer

Rannsaich le Siorrachd

Scotland county map
spacer

Mun Làrach-lìn

Bha Julie Fowlis agus Chris Wright nan Luchd-ealain air Mhuinntireas airson Tobar an Dualchais ann an 2012

spacer

 
BBC Alba
Heritage Lottery Fund
The National Trust for Scotland
Sabhal Mor Ostaig
EDINA