Leigheas air leanabh a rugadh gun anail.
Date 12 February 1953
Track ID 2660
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1953.024.A2

Original Tape ID

SA1953.024

Summary

The contributor recounts the method used by a midwife to revive babies that were born not breathing.

Item Location

County - Inverness-shire

Parish - Kilmuir (Skye)

Island - Skye

Village - Valtos

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS

Transcription

An t-Urr. Tormod Dòmhnallach: Chuala mi bean-ghlùine a' bruidhinn mu dheidhinn leigheas a bh' aice do leanabh a thigeadh chun an t-saoghail ann an riochd a bhith marbh. Bha i a' ràitinn gun robh i a' cur an leanaibh air a bheul fodha, air a glùin, agus airson beagan mhionaidean, dìreach a' toirt deillseagan beaga, beaga aotrom dha le a bois, agus gun robh sin ga thoirt air ais gu beatha.