Leigheas air siatag agus a leithid.
Date 12 February 1953
Track ID 2661
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1953.024.A3

Original Tape ID

SA1953.024

Summary

A cure for rheumatism and other similar ailments.

The contributor explains that a 'ballan' was used to cure rheumatism and similar elements. It was a piece of hollow wood that was placed on the affected limb and sucked. Only certain people had the ability to do this.

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS

Transcription

An t-Urr. Tormod Dòmhnallach: Agus chuala mi iad a' bruidhinn air a' bhallan. Bha am ballan glè choitcheannta uaireigineach aca, agus bha e aca ga chleachdadh gu chionn glè ghoirid ann an Leòdhas. 'S e an-còmhnaidh daoine air am biodh an greim-lòinidh, no siataig, no cràdh na dhruim no ann an àite eile dhen a' bhodhaig a bhite a' leigheas leis a' bhallan.

'S e maide a bh' anns a' bhallan, no lorg, agus bha e fosgailte na bhroinn, agus bha an dàrna ceann dheth sin air a chur air an dearbh bhad dhen bhodhaig air an robh an cràdh, 's an ceann eile aig an duine na bheul, agus bha e mar gum biodh e a' deocadh tro sin, no bha seo a' tarrainn, a bheil fhios agaibh, mar gum bitheadh, agus esan a' deocadh bhon a' cheann sin, agus bha seo a' dèanamh leigheas air an duine, a' toirt faochadh dha, agus ga leigheas gu tur. Bha creideas anabarrach aca anns a' bhallan. Bha feadhainn ann a bha sònraichte math air. Cha robh e aig a h-uile duine idir, mar a thachair do leigheasan dhen t-seòrsa.