Màiri Dhonn Bhòidheach Dhonn
Date November 1963
Track ID 32136
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1963.97.A7

Original Tape ID

SA1963.097

Summary

This is a sailing song in which the bard praises his boat called 'Màiri Dhonn'. It cuts its way speedily through the waves.

The contributor remarks that this is not all of the song.

Item Notes

Recorded in the School of Scottish Studies. 3 quatrains sung. Full choruses at the beginning and end.

Recording Location

County - Midlothian

Parish - Edinburgh

Village/Place - Edinburgh

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Màiri Dhonn bhòidheach dhonn.
Màiri Dhonn siubhal dhachaigh.
Màiri Dhonn bhòidheach dhonn.

Cha robh duin' agam air bòrd
Cha robh seòladair agam
Ach mi fhìn 's mo Mhàiri Dhonn
Sgoltadh thonn 's gan cur tharainn.
Màiri Dhonn bhòidheach dhonn.

'S a' dol sìos aig Rubha Rè
Bha i èibhinn na h-astar
Fàgail na mar' às a dèidh
Mu Chnoc Slèibh dol na lasair.
Màiri Dhonn bhòidheach dhonn.

Nuair a ràna mise tìr
Is a dh'inns mi mo naidheachd
Cha robh duin' am Baile Ghrianaig
A dhèanadh mo chreidsinn.
Màiri Dhonn bhòidheach dhonn.
Màiri Dhonn siubhal dhachaigh.
Màiri Dhonn bhòidheach dhonn.