Sgeulachd bheag mun àm a bha Gilleasbaig MacIlleathain (Còir...

Date June 1953
Track ID 349
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1953.105.A9

Original Tape ID

SA1953.105

Summary

The story of Gilleasbaig MacLean (Còirneal na Sgurra) fighting a very strong woman.

Item Subject/Person

MacLean, Gilleasbaig [Còirneal na Sgurra]

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS