A' leigheas tinneas an rìgh.
Date 19 September 1958
Track ID 38846
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1958.80.B6

Original Tape ID

SA1958.080

Summary

The contributor's grandfather used plants to cure scrofula.

Recording Location

County - Argyllshire

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS

Transcription

Peggy MacDonald (PM): Bha mo sheanair, leighiseadh e tinneas an rìgh sin, cuideachd. Leighiseadh. Ach 's ann le rud a bha e a' toirt às an talamh, cha chreid mi a bha e.

Calum MacIllEathain (CM): An ann le lus air choreigineach a bh' ann?

PM: 'S ann.

CM: Dìreach.

PM: 'S ann.

CM: Ò, bha dòigh aca air rud mar sin a leigheas.

PM: Bha. Bha.

CM: Bha, ceart gu leòr.