Fiosrachadh mun àirigh.
Date 19 September 1958
Track ID 38852
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1958.80.B10

Original Tape ID

SA1958.080

Summary

Information about the sheiling.

The contributor's sister went to a sheiling at the back of Hatharsal in Howmore when she was young. Her mother told her about her experiences of going to the sheiling as a girl.

Recording Location

County - Argyllshire

Item Location

County - Inverness-shire

Parish - South Uist

Island - South Uist

Village/Place - Howmore

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS

Transcription

Calum MacIllEathain (CM): A-nist, a bheil cuimhn' agaibh nuair a bha sibh òg an Uibhist iad a bhith falbh gu àirigh?

Peggy MacDonald (PM): Ò, tha.

CM: Cha robh sibh fhèin air àirigh riamh?

PM: Cha robh, ach bha Mòr mo phiuthar tacan air àirigh. Cha robh i ach òg. Bha. Bha i air Cùl Hatharsal, a theireadh iad ris, shìos ann an Togh Mòr. Bha i a-muigh an sin còmhla ri tè eile. Bha i air àirigh an sin, a' dol a-mach sa mhadainn. 'S bha mo mhàthair air àirigh, 's bha i ag innse dhomh, nuair a thàinig an dubhadh anns a' bhuntàta, gun deach i a-mach, agus bàrr brèagha air a' bhuntàta aca 's flùr, 's nuair a bha i a' tighinn a-staigh sa mhadainn leis a' bhainne, bha e air dubhadh suas, am bàrr.

CM: Bha, dìreach. Ò tha greis on uair sin.

PM: Iomadach latha. Cha robh i ach òg an uair ud. Cha robh.