Trì seanfhaclan.
Contributors
Date September 1974
Track ID 58491
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1974.181.B6a; B6b; B6c

Original Tape ID

SA1974.181

Summary

Three Gaelic proverbs.

Tha a smùdan fhèin à ceann gach fòid.

Tha dòrainn ceangailte ris gach maith.

Tha ròs a' fàs air geugan geura.

Language

Gaelic

Genre

Other

Collection

SoSS