Seanfhacal.
Date 1968
Track ID 58895
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1968.028.B

Original Tape ID

SA1968.028

Summary

Proverb.

Nead air [?], ugh air Inid, fìon air Càisg;
Mura bi sin aig an fhitheach, bithidh am bàs.

Item Notes

See:
'Gaelic Proverbs' (Alexander Nicolson ed.) p. 370

Language

Gaelic

Genre

Other

Collection

SoSS