Seanfhacal le mìneachadh: Trì latha Faoillich 's trì latha G...
Fieldworkers
Date 27 February 1977
Track ID 68591
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1977.40.A1b

Original Tape ID

SA1977.040

Summary

A Gaelic proverb and explanation: Trì latha Faoillich 's trì latha Gearrain 's naoi latha Sguabaig, suas an t-Earrach.

Language

English

Genre

Information

Collection

SoSS