Caidil a Mhòrag, Caidil a Mhàireag
Fieldworkers
Date June 1956
Track ID 70669
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1956.56.B6a

Original Tape ID

SA1956.056

Summary

This is a short lullaby. The composer states that she has plenty of cattle.

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

An t-Urr. Tormod Dòmhnallach: Seo a-nise dà phort tàlaidh goirid. Caidil a Mhòrag, caidil a Mhàireag.

Caidil a Mhòrag, caidil a Mhàireag
Caidil a Mhòrag hù ill òro
'S mòr mo chrodh-laoigh air an àirigh
Caidil a Mhòrag, caidil a Mhàireag

Caidil a Mhòrag, caidil a Mhàireag
Caidil a Mhòrag gheibh thu nad phòca
Airgead an agh dhuinn 's na làire
Caidil a Mhòrag, caidil a Mhàireag