Mo Rùn Geal Òg
Ceann-latha October 1962
Àireamh a’ chlàir 71343
Pàirt 1 Loading...

fiosrachadh a' chlàraidh

Àireamh an Teip Thùsail

MOD 1962 TGW21 REEL 1

Geàrr-chunntas

Anns an òran seo tha boireannach a' caoidh an duine aice a chaidh a mharbhadh aig Blàr Chùil Lodair. Tha i a' dèanamh moladh air an duine aice agus tha i cho duilich gun do chaill e a bheatha anns a' bhlàr. Tha i air a sgaradh agus tha i ag ràdh nach robh a leithid de dhuine cho treun ris air aig a' bhlàr.

Notaichean a' Chlàir

Also known as 'Cumha Uilleam Siosalach' ('A Lament for William Chisholm'). Anne Lorne Gillies won the Gold Medal at the National Mod in Inverness in Oban in 1962.

The song was composed by Christina Ferguson for her husband William Chisholm, who was killed at the Battle of Culloden.

See:
'Sàr Obair nam Bàrd Gaelach (MacKenzie ed., 1907 edition) p. 409
'Gaelic Bards and Minstrels' - W. Matheson, Scottish Tradition Series Cassette 2, song A3 (The School of Scottish Studies)
'Songs of Gaelic Scotland' (Anne Lorne Gillies ed., 2005) p. 185

Àite Clàraidh

Siorrachd - Siorrachd Earra-Ghaidheal

Baile/Àite - An t-Òban

Cànan

Gàidhlig

Seòrsa

Òran

Cruinneachadh

BBC