Cha Bhàs le Fuachd Fhuair Mo Dhuine-sa
Date 1963
Track ID 78827
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1963.57.B7

Original Tape ID

SA1963.057

Summary

This is a short song or vocal dance tune which says "My husband did not die of cold. He had a new coat and an old coat".

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

('S) Cha bhàs le fuachd fhuair mo dhuine-sa.
Cha bhàs le fuachd 's an clò gun luadh,
Cha bhàs le fuachd fhuair mo dhuine-sa.

Tha còta mòr ùr 's còta mòr eil' aige,
'S tha seann chòta mòr, mòr a-staigh aige.
Tha còta mòr ùr 's còta mòr eil' aige,
'S tha seann chòta, mòr, mòr eil' aige.

Cha bhàs le fuachd fhuair mo dhuine-sa.
Cha bhàs le fuachd 's an clò gun luadh,
Cha bhàs le fuachd fhuair mo dhuine-sa.