Ainmean-àite Shlèite, an t-Eilean Sgitheanach.
Date 16 June 1969
Track ID 87655
Part 1 Loading...
Part 2 Loading...
Part 3 Loading...

Track Information

Original Track ID

PN1969.018

Original Tape ID

PN1969.018

Summary

Place names of Sleat, Skye.

A collection of place names in the vicinity of Camuscross, Sleat. These include the following: Barabhaig; Rubha an Tuirc; Rubha na Ceàrdaich; Port Iain Robasdain; Sgeir nan Caorach; Dùn 'ic Mhàrtainn; An Druim Bàn; Tòrr an Daimh; An Dòrnaidh; Eilean Hùinis; Eilean Iarmain; Abhainn na Bèiste; An Cnoc Breac; Camas an t-Salainn; Loch an Iasgaich.

Item Location

County - Inverness-shire

Parish - Sleat

Island - Skye

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS