O Hao Bheirinn Siud dham Leanabh
Date 1963
Track ID 99532
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1963.79.A7

Original Tape ID

SA1963.079

Summary

This is a lullaby in which the composer names various islands and parts of the Highlands which she will give her child.

Item Notes

The contributor learned the song from her mother.

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Curstaidh NicAoidh (CN):

O hao bheirinn siud dham leanabh
O hò gibein fearainn hà
Ìle, Cinn Tìre, hù a hò
Bòid is Arainn hao i hà

Barraigh a' chuain hù a ho
Eige 's Canaigh hao i hà
Muile nan craobh hù a hò
Uibhist 's na Hearadh hao i hà

Leòdhas mu thuath hù a hò
Cluain a' bharraich hao i hà


Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach (DE): Glè mhath. Agus 's ann tàladh a bhiodh am fear sin?

CN: 'S ann. 'S e tàladh a bh' ann, feumaidh. 'S e.

DE: Tha e laghach.

CN: Bha e uabhasach laghach. Chuir iad... bha a h-uile bìdeag de dh'Alba air a thoirt dhan duine bheag.

DE: Dìreach. Bha barrachd air an siud.

CN: Bha. Ò bha.