Tha an Crodh-laoigh san Fhraoch aig Màiri
Date June 1964
Track ID 99712
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1964.29.B3

Original Tape ID

SA1964.029

Summary

This is a little lullaby which tells of Mary's cattle in the heather. The other cattle are on an island in the sea.

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Annag Arnott (AA):

Tha 'n crodh-laoigh san fhraoch aig Màiri.
Tha 'n crodh-laoigh san fhraoch aig Màiri.
Tha 'n crodh-laoigh san fhraoch aig Màiri.
Dà mhart dheug is aighean dàireach.

Tha crodh eil' ann. Tha crodh eil' ann.
Tha crodh eile an eilean sàile.
Tha crodh eil' ann. Tha crodh eil' ann.
Tha crodh eile an eilean sàile.

Tha 'n crodh-laoigh san fhraoch aig Màiri.
Tha 'n crodh-laoigh san fhraoch aig Màiri.
Tha 'n crodh-laoigh san fhraoch aig Màiri.
Dà mhart dheug is aighean dàireach.


Iain MacAonghuis (IM): Glè mhath. An e tàladh a bha sin a-nist? No dè bh' ann?

AA: Cha chreid mi nach e. Cha chreid mi nach e tàladh a bha siud.

IM: Seadh. Agus càit an robh eilean sàile? Dìreach eilean sam bith a-muigh sa chuan, an e?

AA: Sheadh. Tha mi cinnteach gur e. Eilean sàile.