Ciad ainm Iain
Cinneadh MacIlleMhìcheil
Bliadhna breith 1955
Sgìre
Siorrachd : Siorrachd Earra-Ghaidheal
Eilean : Ìle
Àireamh an neach 2189

Eachdraidh-beatha

Rugadh e ann an 1955 agus thogadh e ann an Ìle.