Rannsaich
Ciad ainm Somhairle
Cinneadh MacGill-Eain
Bliadhna breith 1911
Bliadhna bàis 1996

Sgìre Thùsail

Siorrachd - Siorrachd Inbhir Nis

Paraiste - Port Rìgh

Eilean - Ratharsair

Baile/Àite - Òsgaig

Àireamh an neach 3338

Eachdraidh-beatha

Airson barrachd fiosrachaidh faic: http://www.sorleymaclean.org/english/index.htm (air fhaotainn 19 An t-Sultain 2014).