Ciad ainm Mary
Cinneadh MacDonald
Bliadhna breith 1911
Bliadhna bàis 1999
Sgìre
Siorrachd : Siorrachd Earra-Ghaidheal
Eilean : Ìle
Àireamh an neach 366

Eachdraidh-beatha

1911-1999
Rugadh i ann an Ìle agus bha i ag obair airson Sgoil Eòlais na h-Alba mar neach-clàraidh, neach-rannsachaidh agus iar-dheasaiche aig Tocher. Bha i pòsta aig an ùghdar Fionn MacColla (Tom MacDonald).