First name Duncan
Second name MacGregor
YOB 1896
YOD 1980
Area
County : Perthshire
Parish : Fortingall
Village : Balnald
Person ID 6672

Biography

B' e rothadair agus saor a bh' ann an Donnchadh MacGriogair (1896-1980). Rugadh agus thogadh e ann am Baile nan Allt, Gleann Lìomhann. Chaidh a chlàradh le Anne Ross anns a' Ghiblean 1965 's e a' bruidhinn air eachdraidh a' ghlinne agus eachdraidh an teaghlaich aige fhèin.