Search

Cò gu leigeadh na gamhna a dheoghal?

Clàr 4

Faclan an Òrain

Cò gu leigeadh na gamhna a dheoghal?

Na gamhna a dheoghal, na gamhna a dheoghal?

Cò gu leigeadh na gamhna a dheoghal?

Gur banchag bhleoghain mi fhìn

Cò gu leigeadh mo leanabh gu làr?

Mo leanabh gu làr, mo leanabh gu làr?

Cò gu leigeadh mo leanabh gu làr?

Gur banaltram dha mi fhìn

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 45379.

PDF le faclan nan òran air fad.