Cò leis tha ’n crodh druimfhionn ud thall (Dreach A)

Clàr 16

Faclan an Òrain

Cò leis tha ’n crodh druimfhionn ud thall?

Cò leis tha ’n crodh druimfhionn ud thall?

Cò leis tha ’n crodh druimfhionn ud thall?

Cò leis tha ’n crodh druimfhionn ud thall?

Leam fhìn a ghaoil, leat fhèin a ghràidh

Leam fhìn a ghaoil, leat fhèin a ghràidh

’S ann leinn tha ’n crodh druimfhionn ud thall

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 20157.

PDF le faclan nan òran air fad.