Gaol beag thu, gaol beag thu

Clàr 10

Faclan an Òrain

Gaol beag thu, gaol beag thu

Gaol beag thu horò

Gaol beag thu, gràdh beag thu

Gaol beag thu horò

Gaol beag thu, gaol beag thu

Gaol beag thu horò

Gaol beag thu, gràdh beag thu

Leam ’s toigh leam horò

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 50667.

PDF le faclan nan òran air fad.