Tobar Tobar Sìolaidh
Fieldworkers
Date 03 August 1950
Track ID 25901
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

CW0098C.423

Original Tape ID

CW0098C

Summary

This Gaelic children's song says:

"Spring, spring, settle,
Spring, spring, settle,
A king's daughter taking a drink
And the goats calling out."

Item Notes

4 lines (sung twice). Recorded by the Barra Folklore Committee.

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Barra

Island - Barra

Village/Place - Castlebay

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

Canna

Transcription

Fear Neo-ainmichte: This is Miss Annie Johnston of Glen, Barra, singing Tobar, Tobar, Sìolaidh.

Anna NicIain: Nuair a bhiomaid a' taomadh an tobair nuair a bha sinn nar cloinn, bhiodh an tobar uaireannan a' dol troimh-a-chèile, agus fad 's a bhiomaid a' feitheamh gus an sìoladh e, bhiomaid a' gabhail an duain a bha seo.

Tobar, tobar, sìolaidh
Tobar, tobar, sìolaidh
Nighean rìgh ag òl dighe
'S na gobhair ag èigheach.

Tobar, tobar, sìolaidh
Tobar, tobar, sìolaidh
Nighean rìgh ag òl dighe
'S na gobhair ag èigheach.