Caora Catrìona
Ceann-latha March 1970
Àireamh a’ chlàir 28915
Pàirt 1 Loading...

fiosrachadh a' chlàraidh

Àireamh a' Chlàir Thùsail

SA1970.49.A2

Àireamh an Teip Thùsail

SA1970.049

Geàrr-chunntas

'S e ruidhle a tha seo. Tha na faclan ag innse mu chaora le Catrìona a tha ann an Eilean nan Gobhar.

Notaichean a' Chlàir

There are two sections in the port.

Cànan

Gàidhlig

Seòrsa

Òran

Cruinneachadh

SoSS

Tar-sgrìobhadh

Dòmhnall Alasdair Johnson (DA):

Caora Catrìona an ìochdar air Eilean nan Gobhar
Caora Catrìona an ìochdar air Eilean nan Gobhar
Caora Chatrìona an ìochdar air Eilean nan Gobhar
Caora Catrìona an ìochdar air Eilean nan Gobhar.

Caor' Anna, caor' Anna, caor' Anna leis an othaisg
Caor' Anna, caor' Anna, caor' Anna leis an othaisg
Caor' Anna, caor' Anna, caor' Anna leis an othaisg
Caora Catrìona an ìochdar air Eilean nan Gobhar.


Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach (DE): Och uill, glè mhath. Cha chuala mi riamh am fear ud.

DA: Nach cuala?

DE: Cò aig a chuala sibh fhèin e?

DA: Chan eil sìon a dh'fhios a'm cò aig a chuala mi e, mura cuala mi aig an fhear leis bu leis mi e. Tha fhios a'm gun robh e aige co-dhiù.