Còig air fhichead seanfhaclan Gàidhlig. Tha am fiosraiche ga...
Luchd-clàraidh
Ceann-latha 02 July 1960
Àireamh a’ chlàir 54312
Pàirt 1 Loading...

fiosrachadh a' chlàraidh

Àireamh a' Chlàir Thùsail

SA1960.125.B17-B41

Àireamh an Teip Thùsail

SA1960.125

Geàrr-chunntas

Còig air fhichead seanfhaclan Gàidhlig. Tha am fiosraiche gam mìneachadh.

Lethcheann coin is cait.

Is ann air an tràghadh a rugadh tu.

Cadal a' gheòidh, sùil dùinte 's sùil fosgailte.

Is tu a thug ruaig na caorach dhan dris.

Is ceum air ghàgan leat a dhol ann.

Cosg mar a gheibh 's gheibh mar a dh'fhòghnas.

Ceann mòr is amhach chaol, aogasg an droch ghamhna.

Biodh do chòrr air do dheireadh.

Caimbeulaich bhog an ime thog an sgillinn às a' bhuachar.

Nàire nan con sa Charghas.

Cleas nam bleideirean.

Cuir do chasan a dh'aon taobh.

Cac laoigh ri làimh.

Cho tiugh ri cluas laoigh.

Thugainn ars' an rìgh, fuirich ars' a' ghaoth.

Gaol an fhithich air a' chnàimh.

Muc am poca.

Cha b' e ceannach a rinn e air, an t-òganach.

Mac na muinntireach.

Ruitheadh ubhal eadar a dhà cheann.

Cho daor ris an aran-mhilis.

Cha tig thu ro na bràithrean.

Cha dèan duine rud glic gus an dèan e rud gòrach.

Chan eil muinntireas aig sagart.

Chan eil dùthchas aig mnaoi no aig ministear.

Àite Clàraidh

Siorrachd - Meadhan Lodainn

Paraiste - Dùn Èideann

Baile/Àite - Dùn Èideann

Cànan

Gàidhlig

Seòrsa

Eile

Cruinneachadh

SoSS