Search

Ainmean-àite Uibhist a Tuath.

Date 27 June 1973
Track ID 94090
Part 1
Part 2
Part 3

Track Information

Original Track ID

PN1973.035

Original Tape ID

PN1973.035

Summary

Place names of North Uist.

A collection of place names in the vicinity of Clachan na Lùib. These include the following: Crois Moireig; Croit na Càrnaich; Rubha na Mònadh; An Tairbeart; Cleitean an t-Sròim; Àirigh na h-Aon Oidhche; An Cnoc Meadhanach; Stallaichean MhicPhàil; Loch na Bà Cèire; Tobar Iseabail; Eilean Buidhe Loch Leòdasaigh; Loch na Gruagaich; Creag na Speireig; Druim Langara; Loch Hùna.

Item Location

County - Inverness-shire

Parish - North Uist

Island - North Uist

Village/Place - Clachan na Lùib

Language

Gaelic

Collection

SoSS

Source Type

Reel to reel

Audio Quality

Good