Bà bà mo leanabh beag

Clàr 18

Faclan an Òrain

Bà bà mo leanabh beag

Bà bà mo leanabh beag

Gu dè ghaoil a nì mi riut

Is eagal orm nach fhàs thu

Gu dè ghaoil a nì mi riut

Gu dè luaidh a nì mi riut

Gu dè ghaoil a nì mi riut

Is eagal orm nach fhàs thu

Bà bà mo leanabh beag

Bà bà mo leanabh beag

Gu dè ghaoil a nì mi riut

Is eagal orm nach fhàs thu

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 106521.

PDF le faclan nan òran air fad.