Cò leis an crodh druimfhionn ud thall? (Dreach B)

Clàr 17

Faclan an Òrain

Cò leis an crodh druimfhionn ud thall?

A’ dìreadh ri uchdan nam beann

Cò leis an crodh druimfhionn ud thall?

A’ dìreadh ri uileann nam beann

Leam fhìn a ghaoil, leat fhèin a ghràidh

Leam fhìn a ghaoil, leat fhèin a ghràidh

Leam fhìn a ghaoil, leat fhèin a ghràidh

Is leinn an crodh druimfhionn ud thall

Cò leis an crodh druimfhionn ud thall?

A’ dìreadh ri uileann nam beann

Cò leis an crodh druimfhionn ud thall?

A’ dìreadh ri uileann nam beann.

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 25907.

PDF le faclan nan òran air fad.