Is fhada bhuam fhìn bonn Beinn Eadarainn

Clàr 13

Faclan an Òrain

’S fada bhuam fhìn bonn Beinn Eadarainn

’S fada bhuam fhìn Bealach a’ Mhorghain

’S fada bhuam fhìn bonn Beinn Eadarainn

’S fada gun teagamh bhuam Bealach a’ Mhorghain

Taobh Beinn Eadarainn, Bonn Beinn Eadarainn

Taobh Beinn Eadarainn ’s Bealach a’ Mhorghain

Taobh Beinn Eadarainn, Bonn Beinn Eadarainn

’S fada gun teagamh bhuam Bealach a’ Mhorghain

’S fada bhuam fhìn bonn Beinn Eadarainn

’S fada bhuam fhìn Bealach a’ Mhorghain

’S fada bhuam fhìn bonn Beinn Eadarainn

’S fada gun teagamh bhuam Bealach a’ Mhorghain

Taobh Beinn Eadarainn, Bonn Beinn Eadarainn

Taobh Beinn Eadarainn ’s Bealach a’ Mhorghain

Taobh Beinn Eadarainn, Bonn Beinn Eadarainn

O bhealach gu bealach gu Bealach a’ Mhorghain

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 85507.

PDF le faclan nan òran air fad.