Search

Mo bhò dhubh mhòr

Clàr 3

Faclan an Òrain

Mo bhò dhubh mhòr a’ siubhal bheann

Mo bhò dhubh mhòr a’ teàrnadh ghleann

Mo bhò dhubh mhòr a’ siubhal bheann

’S ann tha i sgìth ’s a laogh air chall

Tha i sgìth ’s a laogh air chall

’S ann tha i sgìth ’s a laogh air chall

’S ann tha i sgìth ’s a laogh air chall

O chùl a’ ghlinn gu bruaich nan allt

Mo bhò dhubh mhòr a’ siubhal bheann

Mo bhò dhubh mhòr a’ teàrnadh ghleann

Mo bhò dhubh mhòr a’ siubhal bheann

’S ann tha i sgìth ’s a laogh air chall

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 94154.

PDF le faclan nan òran air fad.